Biuro Księgowe SILESIA – CENTRUM

SILESIA CENTRUM  to biuro rachunkowe oferujące prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej oraz kompleksową obsługę
kadrowo-płacową. W ramach usług zapewniamy naszym Klientom bezpłatne doradztwo księgowe oraz podatkowe. Oferujemy usługi w załatwieniu wszelkich formalności związanych
z założeniem i prowadzeniem firmy.

Stawiamy na  indywidualne podejście do klienta, które pozwoli  Państwu zaoszczędzić czas,
a jednocześnie uzyskać  wyjątkową gwarancję jakości usług. W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim Państwa satysfakcją.

Serdecznie zapraszamy do współpracy
W ramach wykonywanej usługi zapewniamy:

– Oferujemy konkurencyjne ceny

– Rzetelność, profesjonalizm i terminowość

– Darmowy odbiór dokumentów od Klienta
w Grodzisku Mazowieckim i okolicach

– Bezpłatne doradztwo księgowe oraz podatkowe w ramach wykonywanych umów


Księgowość

Księgowość Grodzisk Mazowiecki

  • Opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne, informacja dodatkowa i inne)
  • Rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych
  • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych ( CIT oraz PIT)
  • Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz dostawy towarów
  • Rozliczanie importu oraz eksportu towarów i usług
  • Prowadzenie rozliczeń z ZUS, US oraz reprezentowanie przed urzędami
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Uzgadnianie sald zobowiązań i należności
  • Sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli i jednostek powiązanych

Więcej

Kadry i płace

Kadry i Płace Grodzisk Mazowiecki

  • Prowadzenie akt personalnych
  • Naliczanie wynagrodzeń
  • Wystawianie świadectw pracy
  • Rozliczanie umów cywilno-prawnych
  • Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz rozliczeniowej na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS
  • Sporządzenie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R)
  • Reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS

Więcej

Rozliczenia rocznego podatku PIT

Usługi podatkowe Grodzisk Mazowiecki

  • Oferujemy rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
  • PIT 16-A
  • PIT-23
  • PIT-28
  • PIT-36
  • PIT-36L
  • PIT-37
  • PIT-38
  • PIT-39

Więcej